Home

Welkom op de officiële website van Oral Health Foundation Rwanda.


In Rwanda lijdt meer dan 60% van de kinderen aan kiespijn. De situatie onder volwassenen is nog slechter door ongevallen en ziektes als AIDS en mondkanker. Rwanda kent op een bevolking van meer dan 11 miljoen mensen met naar schatting ongeveer 20 goed opgeleide tandartsen, die voornamelijk werken in de hoofdstad. Eén tandarts op ongeveer 500.000 mensen! En op het platteland zijn nauwelijks tandartsen actief! Het rapport Oral Health Policy in Rwanda van 2005 stelt dan ook dat er de komende jaren veel aandacht gegeven moet worden aan alle vormen van tandheelkundige zorg.

Mondgezondheid is een integraal onderdeel van de algemene gezondheid en welzijn. De definitie van mondgezondheid “omvat de mogelijkheid om te spreken, lachen, ruiken, proeven, aan te raken, kauwen en het uitdrukken van emoties via de gezichtsuitdrukking met zelfvertrouwen en zonder pijn, ongemak en craniofaciale ziektes. Mondgezondheid reflecteert de fysiologische, psychologische, sociale eigenschappen die essentieel zijn voor de kwaliteit van leven.”

Vanuit de liefde voor het land en de Rwandese bevolking is de stichting Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) in 2006 opgezet. De OHFR wil door het opzetten van een tandheelkundige infrastructuur bijdragen aan de directe verbetering van de tandheelkundige zorg van de plattelandsgemeenschap. In samenwerking met de bestaande centres de santé (gezondheidscentra) wordt er gewerkt aan voorlichting over preventie.

De OHFR werkt volgens het ‘olievlek’ principe. Het doel is om uiteindelijk een zo groot als mogelijk gebied te bestrijken waarbij in de uitvoering zo veel mogelijk zal worden samengewerkt met de lokale organisaties.

Al vele jaren is de OHFR met groot succes werkzaam in Rwanda. De OHFR is een in Nederland geregistreerde NGO en in Rwanda geregistreerde INGO. (International Non-Governmental Organization).

De Oral Health Foundation Rwanda is aangesloten bij de Stichting GeefGratis en AlleGoedeDoelen.nl

Onze dank gaat uit naar al onze donateurs, onze familie en vrienden en onze partners en vrijwilligers in Rwanda voor de bijdragen die wij hebben ontvangen en de mooie ervaringen die wij hebben gehad en nog steeds hebben.

ANBI_FC (2)