Projecten

Projecten

De OHFR is behulpzaam in het structureren van de tandheelkundige hulp. Zij richt zich op scholen voor de preventie en eventueel de curale zorg. Daarnaast wordt de OHFR regelmatig benaderd met de vraag om steun in de vorm van tandheelkundige hulp of om hulp bij de inrichting van de tandheelkundige klinieken.

Op al deze vragen worden in behandeling genomen en beoordeeld. Afhankelijk van de financiële ruimte en de beschikbare mankracht wordt daarna dan ook daadwerkelijk hulp geboden. Bij het entameren van de projecten wordt ondermeer rekening gehouden met onderstaande punten.

  • Werken met een beperkt aantal kleinere projecten.
  • De projecten moeten uiteindelijk zelfstandig door de lokale medewerkers uitgevoerd kunnen worden.
  • Het sluiten van een Memorandum of Understanding (MoU) met de betrokken organisatie(s) betreffende de tijdsduur en op welke wijze de OHFR het project zal ondersteunen en begeleiden.

Een project zal minstens één maal per jaar worden bezocht door de OHFR. Uit ervaring is gebleken dat regelmatig terugkerende projecten rond de klinieken die op enigerlei wijze door OHFR worden ondersteund, het beste werken. Voordeel is dat de kinderen jaarlijks onderzocht kunnen worden en waar nodig direct behandeld kunnen worden in de nabijgelegen kliniek en ook de nodige nazorg kunnen krijgen.

Zoals bekend liggen over het algemeen de gezondheidscentra en de scholen in elkaars nabijheid zodat indien nodig directe tandheelkundige hulp aanwezig is. Als de kliniek door de OHFR wordt ondersteund is er meteen een goed contact met de aanwezige dental therapists.

Een project kan bestaan uit:

  • Preventie; een Dental Preventive Program (DPP) op nabij gelegen scholen
  • Het geven van workshops
  • Tandheelkundige onderzoeken op scholen en in de tandheelkundige klinieken
  • Behandeling op basis van de Atraumatic Restorative Treatment (ART)
  • Indien nodig de behandeling van patienten in een tandheelkundige kliniek.
  • De training van een dental therapist door tandartsen van de OHFR
  • Het (her)inrichten van een tandheelkundige praktijkruimte.

Dental Preventive Program (DPP)

Het Dental Preventive Program (DPP) is een voorlichtingsprogramma wat door de OHFR verder is ontwikkeld voor de Rwandese situatie. Veel kinderen in Rwanda leven elke dag met kiespijn. Dat moet veranderen! In elk geval twee keer per dag tanden poetsen is iets wat aangeleerd moet worden. Simpele basisprincipes die voor kinderen in Nederland heel gewoon zijn, maar in Rwanda veelal volstrekt onbekend zijn voor kinderen. De leerkrachten worden actief betrokken bij het voorlichtingsprogramma. Zij worden in een “train de trainers” programma gestimuleerd en getraind om structureel een vervolg te geven en aandacht te schenken aan de tandheelkundige preventie bij hun leerlingen. De lokale tandheelkundige assistenten blijven contact houden met de scholen waar het programma is ingevoerd.

Atraumatic Restorative Treatment (ART)

Hoewel het dagelijks poetsen met fluoridetandpasta de cariësactiviteit zal verminderen, zal cariës niet geheel verdwijnen. Indien cariës onbehandeld blijft, zal dit onvermijdelijk leiden tot pijn, infectie en tenslotte verlies van tanden en kiezen. Een tijdige curatieve behandeling van cariës is een vorm van preventie. De westerse curatieve behandeling van cariës steunt op elektrisch aangedreven instrumentarium. De gecompliceerdheid van dat instrumentarium, de onderhoudsproblemen en de kosten beperken de verspreiding ervan in arme landen. In die landen is dergelijke apparatuur dan ook alleen aanwezig in privé-klinieken en ziekenhuizen. Bij de ART is geen boor en geen speekselafzuiger nodig, hetgeen impliceert dat ART zonder elektriciteit, zonder leidingwater en zonder dure compressor en dental unit kan worden uitgevoerd. Er is alleen handinstrumentarium voor nodig. Goed opgeleide hulpkrachten zoals de dental therapists die bij de OHFR werkzaam zijn, kunnen de ART uitvoeren. Deze hulpkrachten kunnen ART aanbieden buiten de bestaande tandheelkundige klinieken en daarmee krijgt een groter deel van de bevolking toegang tot preventieve en curatieve zorg van cariës.

Masterclass

Samen met collega’s van de bij de OHFR direct betrokken dental therapists wordt er jaarlijks een masterclass georganiseerd om zo meerdere dental therapists te activeren voor het geven van preventielessen en voor het verbeteren van hun technieken in de tandheelkunde. Hier werkt het olievlek principe. Hoe meer dental therapists deelnemen aan de master classes, hoe groter de landelijke dekkingsgraad.

Memoranda of Understanding

Op dit moment heeft de OHFR in Rwanda drie Memoranda of Understanding (MoU) afgesloten, te weten met het ministerie van gezondheidszorg (Minisanté), met de Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) en Sinapisi (een organistie die zich bezighoudt met weeskinderen en ontheemden). Deze MoU’s zijn een bestendiging van de intentie om samen te werken in de tandheelkundige projecten. De EPR beheert ziekenhuizen, gezondheidscentra en lagere- en middelbare scholen verspreid over Rwanda. Sinapisi heeft gezondheidsprogramma’s op scholen die door haar worden beheerd.

Het MoU met Minisanté is belangrijk omdat de OHFR hiermee de erkenning en tevens de toestemming krijgt van de Rwandese authoriteiten om haar tandheelkundige activiteiten te mogen ontplooien.

Aanvraag verlenging

Om te mogen werken in Rwanda als INGO moet jaarlijks een aanvraag tot verlenging van registratie indienen. Documenten die ondermeer moeten worden overlegd zijn die waarin aangetoond wordt wat de gerealiseerde projecten zijn van het afgelopen jaar en wat de activiteieten zullen zijn voor het komende jaar. Ook moeten voor de verlenging toestemminigsdocumenten van de districten waarin de OHFR de intentie heeft om te gaan werken en een financiële verantwoording van de gerealiseerde-en toekomstige projecten worden getoond.