Donateurs

Haëlla Stichting

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. We luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen. ‘

 

 

Louisa Stichting

De Louisa Stichting verleent financiële hulp aan kinderen die geen aanspraak kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind. Gesteund worden kortlopende projecten gericht op duurzame verbetering van de leef- omstandigheden en mogelijkheden van kansarme kinderen, gebaseerd op humanitaire beginselen.

 

 

 

 

Share4More

De medewerkers van de Rabobank hebben hun eigen fonds, Rabo Share4More. Dit fonds maakt formeel deel uit van de Rabobank Foundation, maar heeft een eigen medewerkers adviescommissie en toekenningsbeleid. Via Share4More kunnen (oud)medewerkers van de Rabobank kleinschalige projecten steunen op het gebied van educatie en watervoorziening. Deze thema’s sluiten mooi aan bij het werk van Rabobank Foundation, dat vooral gericht is op economische ontwikkeling. Het medewerkersfonds is ook actief in dezelfde landen als de Foundation.  Hierdoor kunnen beide fondsen elkaar versterken. Spread Your Wings Bureau voor stagebemiddeling op Aruba

STERAS

Steras gecertificeerd voor advies, verkoop, onderhoud en service bij storingen voor alle Webeco-apparatuur binnen de Benelux.

Stichting Den Brinker

Voor onderzoek en ondersteuning op medisch en sociaal gebied.

Walker Orthodontics

Welcome to Walker Orthodontics. Dr. Walker and Dr. Liz are respected providers in your orthodontic community. In our friendly, relaxed environment, the top priority of our practice is to provide you the highest quality orthodontic care. We incorporate the very latest in three-dimensional technology for the most precise results in the shortest treatment time possible. At Walker Orthodontics, using our precise mix of cutting-edge technology and time-proven methods, we will give you a smile you can be proud of. Your smile is the first thing the world sees, we will make yours amazing!

YouBeDo

YouBeDo.com staat niet alleen in haar missie voor een betere wereld. Overal in Nederland worden initiatieven opgestart met als doel de wereld te verbeteren. Zo ook online, waar steeds meer webwinkels op hun eigen manier een gedeelte van hun winst of marge doneren aan het goede doel.