Projecten

De OHFR is behulpzaam in het structureren van de tandheelkundige hulp. Zij richt zich op scholen voor de preventie en eventueel de curatieve zorg. Daarnaast wordt de OHFR regelmatig benaderd met de vraag om steun in de vorm van tandheelkundige hulp of om hulp bij de inrichting van tandheelkundige klinieken. Al deze vragen worden in behandeling genomen en beoordeeld. Afhankelijk van de financiële ruimte en de beschikbare mankracht wordt daarna dan ook daadwerkelijk hulp geboden.

Bij het entameren van de projecten wordt onder meer rekening gehouden met onderstaande punten:

  • Werken met een beperkt aantal kleinere projecten.
  • De projecten moeten uiteindelijk zelfstandig door de lokale medewerkers uitgevoerd kunnen worden.
  • Het sluiten van een Memorandum of Understanding (MoU) met de betrokken organisatie(s) betreffende de tijdsduur en op welke wijze de OHFR het project zal ondersteunen en begeleiden.

Een project kan bestaan uit:

  • Preventie; een Dental Preventive Program (DPP) op nabij gelegen scholen
  • Het geven van workshops
  • Tandheelkundige onderzoeken op scholen en in de tandheelkundige klinieken
  • Behandeling op basis van de Atraumatic Restorative Treatment (ART)
  • Indien nodig de behandeling van patiënten in een tandheelkundige kliniek.
  • De training van een dental therapist door tandartsen van de OHFR
  • Het (her)inrichten van een tandheelkundige praktijkruimte.

Dental Preventive Program (DPP)

Het Dental Preventive Program (DPP) is een voorlichtingsprogramma wat door de OHFR verder is ontwikkeld voor de Rwandese situatie. Veel kinderen in Rwanda leven elke dag met kiespijn. Dat moet veranderen. In elk geval twee keer per dag tanden poetsen is iets wat aangeleerd moet worden. Simpele basisprincipes die voor kinderen in Nederland heel gewoon zijn, maar in Rwanda veelal volstrekt onbekend zijn voor kinderen. De voorlichting begint op de scholen: door middel van voorlichtingsprogramma’s maken de kinderen kennis met de mondverzorging. De OHFR heeft een liedje gemaakt in de lokale taal het Kinyarwanda, waarmee de noodzaak van het tandenpoetsen wordt uitgelegd. De OHFR heeft het liedje opgenomen op DVD en wordt tijdens het DPP aan de kinderen getoond. Ook was dit liedje met een interview met een dental therapist ruim een jaar lang te horen op de lokale radio. De leerkrachten worden ook actief betrokken bij het voorlichtingsprogramma. Zij worden in een “train de trainers” programma gestimuleerd en getraind om structureel een vervolg te geven en aandacht te schenken aan de tandheelkundige preventie bij hun leerlingen. De lokale dental therapists blijven contact houden met de scholen waar het programma is ingevoerd.

Atraumatic Restorative Treatment (ART)

Tandbederf (cariës) ontstaat als tandplak in aanraking komt met suikers uit voeding. Deze combinatie produceert zuren die het tandglazuur kunnen beschadigen en verzwakken. Hoewel het dagelijks poetsen met fluoridetandpasta tandbederf zal verminderen, zal het niet geheel verdwijnen. Indien het gebit onbehandeld blijft, zal dit onvermijdelijk leiden tot pijn, infectie en tenslotte verlies van tanden en kiezen. Een tijdige curatieve behandeling van tandbederf is een vorm van preventie. De westerse curatieve behandeling van tandbederf steunt op elektrisch aangedreven instrumentarium. De gecompliceerdheid van dat instrumentarium, de onderhoudsproblemen en de kosten beperken de verspreiding ervan in arme landen. In die landen is dergelijke apparatuur dan ook alleen aanwezig in privéklinieken en ziekenhuizen. Bij een Atraumatic Restorative Treatment (ART) is er geen boor en geen speekselafzuiger nodig, hetgeen impliceert dat ART zonder elektriciteit, zonder leidingwater en zonder dure compressor en dental unit kan worden uitgevoerd. Er is alleen handinstrumentarium voor nodig. Goed opgeleide hulpkrachten zoals de dental therapists die bij de OHFR werkzaam zijn, kunnen de ART uitvoeren. Deze hulpkrachten kunnen ART aanbieden buiten de bestaande tandheelkundige klinieken en daarmee krijgt een groter deel van de bevolking toegang tot preventieve en curatieve zorg.

Memoranda of Understanding

Op dit moment heeft de OHFR in Rwanda vier Memoranda of Understanding (MoU’s) afgesloten, te weten met het ministerie van gezondheidszorg (Minisanté), met de Eglise Presbytérienne au Rwanda 10 (EPR), met het ziekenhuis in Nyamata in het district Bugesera (i.v.m. het renoveren van de afdeling tandheelkunde) en met de American Dental Association (ADA). Deze MoU’s zijn een bestendiging van de intentie om samen te werken in de tandheelkundige projecten. De EPR beheert ziekenhuizen, gezondheidscentra en lagere- en middelbare scholen verspreid over Rwanda.

Het MoU met Minisanté is belangrijk omdat de OHFR hiermee de erkenning en tevens de toestemming krijgt van de Rwandese autoriteiten om haar tandheelkundige activiteiten te mogen ontplooien.

Aanvraag verlenging

Om te mogen werken in Rwanda als INGO moet jaarlijks een aanvraag tot verlenging van registratie indienen. Documenten die moeten worden overlegd zijn die waarin aangetoond wordt wat de gerealiseerde projecten zijn van het afgelopen jaar en wat de activiteiten zullen zijn voor het komende jaar. Ook moeten voor de verlenging toestemmingsdocumenten van de districten waarin de OHFR de intentie heeft om te gaan werken en een financiële verantwoording van de gerealiseerde-en toekomstige projecten worden getoond.