Voor bedrijven

Als ondernemer beseft u dat omzetstijging en winst niet de enige pijlers onder een gezonde bedrijfsvoering zijn. U weet dat uw bedrijf ook gebaat is bij de ontwikkeling van een gezonde (internationale) gemeenschap. Maatschappelijk betrokkenheid is voor veel bedrijven al een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is ook een manier om het eigen bedrijf te presenteren en te profileren als een eigentijdse onderneming met respect voor de belangen van toekomstige generaties. De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) richt zich op het structureel verbeteren van de tandheelkundige gezondheid in Rwanda. Uw bedrijf staat voor een gezonde bedrijfsvoering en draagt bij aan een gezonde economische ontwikkeling en is onlosmakelijk verbonden met gezonde maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. De connectie tussen uw MVO beleid en de OHFR is dan ook snel gelegd.

Uw betrokkenheid

U kunt ons op velerlei wijze ondersteunen. Natuurlijk heeft onze organisatie de financiële middelen nodig om de doelstellingen te realiseren. Maar er zijn meerdere mogelijkheden om uiting te geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid.

  1. Steun ons met een (jaarlijkse) financiële donatie;
  2. Ondersteun ons met de organisatie, denk daarbij aan fondswerving, communicatie en het opzetten van projecten;
  3. Waar mogelijk kunnen uw medewerkers ons ondersteunen bij uitvoerende werkzaamheden bij projecten in Rwanda;
  4. Donatie in natura;
  5. En wellicht heeft u zelf een goed plan.

Uw winst

Duurzame samenwerkingsverbanden leveren uiteraard winst op voor groepen in de (internationale) samenleving. Maar ook voor uw eigen onderneming! Denk aan zakelijke winst in de vorm van versterking van uw imago, aanboren van nieuwe markten, uitbreiding van uw netwerk. Denk ook aan de trots binnen het bedrijf, en de mogelijke besparing op wervingsuitgaven omdat u mensen aan uw bedrijf bindt door uitdagende projecten aan te bieden. Bovenal… maatschappelijke activiteiten zijn leuk en inspirerend om te doen!

En wilt u in Rwanda – het centrum van Oost Afrika – zaken gaan doen, dan delen wij onze kennis en netwerk graag met u. Indien u wenst is de OHFR graag bereid om een vorm van samenwerking met u te bespreken.