Werkwijze en beleid

Om haar doelstelling te bereiken zet de OHFR de volgende middelen in:

 • Het opzetten van een infrastructuur waardoor tandartsen met een zekere regelmaat de tandheelkundige klinieken bezoeken. Dit draagt bij aan de directe verbetering van de tandheelkundige zorg van de plattelandsgemeenschappen. De bestaande infrastructuur van de gezondheidscentra wordt hiervoor ingezet. Niet alleen de curatieve zorg verdient aandacht, maar zeker ook de preventieve zorg.
 • Het gebruik maken van gezondheidscentra die in het algemeen zich dicht bij scholen bevinden zodat indien nodig directe tandheelkundige hulp aanwezig is. Als de kliniek door de OHFR wordt ondersteund is er meteen een goed contact met de aanwezige
  dental therapists.
 • Het geven van voorlichting over tandhygiëne wat bijdraagt aan het voorkomen van tandheelkundige- en algemene gezondheidsproblemen. Een tandheelkundige opleiding van de lokale dental therapists, werkzaam binnen de gezondheidscentra, is zeer van belang voor structurele verbetering van de tandheelkundige zorg van de Rwandese bevolking. Daarnaast hanteert de OHFR voor haar werkzaamheden als uitgangspunten de Basic Package of Oral Care (BPOC) en de methode Fit for School.

Beleid

In 2023 zal de Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) hetzelfde beleid hanteren met betrekking tot de organisatie, projecten, en administratie als in 2022. Het beleidsplan dat bij de oprichting van de OHFR in 2006 is opgesteld, blijft van kracht.

De OHFR is behulpzaam in het structureren van de tandheelkundige hulp. Zij richt zich op scholen voor de preventie en eventueel voor de curatieve zorg. Daarnaast wordt de OHFR regelmatig benaderd met de vraag om steun in de vorm van tandheelkundige hulp of om hulp bij de inrichting van tandheelkundige klinieken. Al deze vragen worden in behandeling genomen en beoordeeld. Afhankelijk van de financiële ruimte en de beschikbare mankracht wordt daarna dan ook daadwerkelijk hulp geboden. Bij het entameren van de projecten wordt onder meer rekening gehouden met onderstaande punten:

 • Werken met een beperkt aantal kleinere projecten.
 • De projecten moeten uiteindelijk zelfstandig door de lokale medewerkers uitgevoerd kunnen worden.
 • Het sluiten van een Memorandum of Understanding (MoU) met de betrokken
  organisatie(s) betreffende de tijdsduur en op welke wijze de OHFR het project zal
  ondersteunen en begeleiden. De OHFR in 2023 een MoU met de Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) en Rwanda Dental Students Association (RDSA).

Fondsenwerving

De fondsenwerving blijft een punt van aandacht. Voor de workshops, het DPP/ART, de dental camps en de uitrusting van tandheelkundige klinieken in Rwanda zijn veel fondsen nodig. Zoals vele charitatieve instellingen heeft ook de OHFR te kampen met het probleem om genoeg financiële middelen te verwerven om de gestelde doelen te behalen. Zoals ook in het jaarverslag staat zijn er in Rwanda personeelskosten. De dental therapists moeten worden betaald naast de algemene kosten van de DPP/ART, vervoer naar het binnenland enzovoorts. Alhoewel de OHFR enige vaste donateurs heeft, zal toch naar meer fondsen moeten worden gezocht om alle activiteiten zoals gepland voor het komende jaar uit te kunnen voeren.