Geef met fiscaal voordeel

Wilt u maximaal profiteren van de fiscale aftrek op uw belastingaangifte en tevens OHFR langdurig steunen, dan kunt u overwegen een notarieel vastgelegde periodieke schenking te doen. De hiermee gemoeide gang naar de notaris en de administratieve afhandeling kan OHFR kosteloos van u overnemen.

Periodieke schenkingen moeten voor minimaal vijf jaar worden vastgelegd. Langer kan ook. Dit is aan te raden wanneer u niet elke vijf jaar een nieuwe akte wilt opstellen. OHFR betaalt over uw geschonken bijdrage geen belasting. Sinds 2006 zijn goede doelen vrijgesteld van schenkingsrechten. Een rekenvoorbeeld:

Bij een jaarlijkse bijdrage van € 200,- als  gewone gift of een periodieke schenking van € 250,-, en een belastingtarief van 42%, zijn de “voordelen” voor u en OHFR als volgt:

 5 betalingen (akte 5 jaar)  Gewone gift   Periodiek 
Voordeel schenker € 1.000,- € 1.250,-
Uw belastingvoordeel €    525,-
netto schenking van u € 1.000,- €    725,-
Voordeel OFHR    
Inkomsten € 1.000,- € 1.250,-
Kosten akte €      50,-
Netto opbrengst € 1.000,- € 1.200,-

Zoals u uit bovenstaand voorbeeld kunt opmaken, hebben beide partijen financieel baat bij deze constructie en draagt u structureel bij aan het verbeteren van de tandheelkunde in Rwanda.

Indien u een akte wilt opstellen, dan kunt u gebruik maken van het volmacht formulier. U kunt dit formulier volledig ingevuld en inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons retourneren. Uiteraard ontvangt u van ons een afschrift van de opgemaakte schenkingsakte en gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek over uw specifieke wensen en situatie of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.