Word donateur of sponsor


De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) is een stichting die afhankelijk is van giften.
De hulpverlening van de Oral Health Foundation Rwanda is mogelijk dankzij de steun en inzet van heel veel mensen. Vele particulieren, verenigingen, bedrijven, scholen en stichtingen zamelen geld in voor de OHFR of stellen hun kennis ter beschikking.

Dit wordt enorm gewaardeerd, omdat de OHFR daardoor in staat is te investeren in een betere gezondheid van de bevolking van Rwanda.

De OHFR helpen kan op verschillende manieren:

  • Door geld over te maken naar de bankrekening van de OHFR:
    NL97 ABNA 050 495 2005 t.n.v. Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) te Warmond

  • Door online te doneren: via geef.nl
  • Door een schenking te doen (Raadpleeg dan eerst de notaris)
  • Door u aan te melden als vrijwilliger

Giften en schenkingen zijn onder bepaalde voorwaarde aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor informatie.

Wilt u als bedrijf invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid dat kunt u natuurlijk ook sponsor worden. Hiervoor komt uw logo op de homepagina van onze site. Wilt u sponsor worden neem dan contact met ons op.

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en ons privacybeleid.