Verwerking persoongegevens en privacybeleid

In dit dossier is vastgelegd hoe de Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Ook is de privacyverklaring van de OHFR in dit dossier opgenomen.

Register Verwerkingen

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op in een spreadsheet:

  • Voorletters
  • Voorvoegsel
  • Naam
  • Aanmelddatum
  • Herkomst (bijvoorbeeld onbekend, nieuwsbrief, website, persoonlijk contact)
  • Nieuwsbrief: J/N
  • E-mailadres (optioneel en wordt alleen gevraagd aan degenen die de nieuwsbrief per mail wil ontvangen)
  • Betaalperiode: (bijvoorbeeld per kwartaal, per maand of per jaar)
  • Toegezegd bedrag donateur: (bijvoorbeeld eenmalig €20,-, € 10,- per maand, € 50,- per maand, of geen toegezegd bedrag).

De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij de voorzitter. Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat. De voorzitter verwerkt de aanmelding. Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat en worden ook verwerkt door de voorzitter. Afmeldingen worden nog 1 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het systeem verwijderd. De gegevens worden niet gedeeld met andere instanties.

Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan van onze donateurs en nieuwsbriefabonnees. Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Hij gaat over de verwerking van gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier).

Op de website van de OHFR vindt u links naar websites van derden. Voor de verwerking van uw gegevens via deze websites zijn die derden zelf verantwoordelijk, dus het privacybeleid van de OHFR is daarop niet van toepassing.

De OHFR legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, de verwerking van een eenmalige gift en toezenden van de nieuwsbrief. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om nieuwsbrieven toe te sturen indien u zich hiervoor heeft aangemeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur of nieuwsbriefabonnee. Stuur daarvoor een mail aan info@rwandadentist.org. Ook andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

De privacytaak wordt belegd bij de secretaris en voorzitter.