Visie en doelstellingen

De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) wil in samenwerking met de bevolking een bijdrage leveren aan de gezondheid van de arme boerenbevolking van Rwanda. Zij doet dit door zich in te zetten voor betere en structurele tandheelkundige voorzieningen in Rwanda. Tandheelkunde maakt deel uit van de primary health care. Toch wordt er mondiaal relatief weinig aandacht besteed aan de tandheelkunde, terwijl tand- of kiespijn het dagelijks functioneren behoorlijk negatief kan beïnvloeden. Gezond tandvlees is onder andere van belang voor de gezondheid van hart en bloedvaten. Een adequate gebitsverzorging kan daarom ten goede komen aan de algemene gezondheid. Het verband tussen gebitsproblemen en de kans op ziekten is al jaren bekend. Omdat een gezonde bevolking de basis is voor een goede economische ontwikkeling, die samen met de educatieve ontwikkeling zorgt voor een stabiele en vreedzame samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen, tracht de OHFR op deze wijze bij te dragen aan een goede gezondheidszorg.

De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) heeft ten doel:

  1. Het bieden van mondheelkundige hulp aan de bevolking van Rwanda door de inzet van tandartsen die verbonden zijn aan de OHFR.
  2. Het bevorderen van de preventieve tandheelkundige zorg te Rwanda.
  3. Het verzorgen van Dental Preventive Programs (DPP) en Atraumatic Restorative Treatments (ART) op scholen.
  4. Het geven van workshops aan Rwandese dental therapists (tandheelkundige assistenten) betreffende tandheelkunde.
  5. Het verstrekken van informatie en de bemiddeling voor uitzending van tandartsen naar Rwanda.
  6. Hulp bij de opzet en het optimaliseren van tandheelkundige klinieken in Rwanda.
  7. Het verrichten van alle handelingen, in de ruimste zin van het woord, die bevorderlijk zijn om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Werkwijze

Om haar doelstelling te bereiken zet de OHFR de volgende middelen in:

  • Het opzetten van een infrastructuur waardoor tandartsen met een zekere regelmaat de tandheelkundige klinieken bezoeken. Dit draagt bij aan de directe verbetering van de tandheelkundige zorg van de plattelandsgemeenschappen. De bestaande infrastructuur van de centres de santé wordt hiervoor ingezet. Niet alleen de curatieve zorg verdient aandacht, maar zeker ook de preventieve zorg.
  • Over het algemeen zijn de gezondheidscentra en de scholen in elkaars nabijheid zodat indien nodig directe tandheelkundige hulp aanwezig is. Als de kliniek door de OHFR wordt ondersteund is er meteen een goed contact met de aanwezige dental therapists (tandheelkundige assistenten).
  • Het geven van voorlichting over tandhygiëne draagt bij aan het voorkomen van tandheelkundige en algemene gezondheidsproblemen. Een tandheelkundige opleiding van de lokale dental therapists, werkzaam binnen de centres de santé, is een voorwaarde voor structurele verbetering van de tandheelkundige zorg van de Rwandese bevolking.